Meny

Om Åströms Radio & TV Service

Från radiokiosk till välsorterad Euronicshandel

Åströms Radio TV Service är ett företag med lång historia. På 1950-talet startade den första butiken som egentligen var en kiosk där radioapparater såldes över disk.

Så småningom byggdes butiken ut för att ge plats åt TV-apparater och andra av dåtidens nymodigheter. År 1972 ombildades verksamheten till aktiebolag och 2001 övertogs företaget av Pär Lindell.

Pär Lindell hade då drivit ett konkurrerande företag i samma bransch sedan sju år tillbaka. Genom köpet av Åströms Radio TV Service stärkte han sin ställning som radiohandlare på orten.

Hans tidigare företag hade varit utan kedjetillhörighet. I och med köpet kom han att driva en Euronicsbutik, en förändring som gav utökade möjligheter att expandera.

Bättre priser med Euronics
Euronics är Europas ledande kedja inom hemelektronik och ett väl inarbetat namn. Därmed underlättades företagets marknadsföring.

Men den främsta vinsten med att tillhöra Euronics är enligt Pär Lindell att kontakterna med leverantörer fungerar smidigare. Med Euronics samordnade inköp får Åströms fördelaktiga avtal. Det innebär konkurrenskraftiga priser på alla kvalitetsprodukter i sortimentet.

Bra information och beslutsunderlag vid produktinköp är andra viktiga fördelar med Euronics som Pär Lindell vill framhålla. Det är givetvis en service som slutligen kommer kunderna till del.

Service utmärker Åströms
Just servicen mot kunderna har varit den mest framträdande egenskapen hos Åströms Radio TV Service under företagets hela historia. Om något problem skulle uppstå med produkten, gäller snabba och smidiga lösningar.

Som kund kan du även få hjälp med leverans och installation av alla produkter samt montering av antenner, paraboler och kabel-TV.

Satsningen på god service i alla lägen har gett resultat. Sedan ägarbytet 2001 har omsättningen tredubblats. Åströms Radio TV Service har idag två heltidsanställda och betjänar kunder inom hela Jokkmokks kommun.

Välkommen till din Euronicsbutik i Jokkmokk, hälsar Pär Lindell med personal.